Tag płyn

Czy szkło jest płynem?

Witraż

Czy szkło jest cieczą, czy ciałem stałym? Dużo osób za prawdziwą uzna pierwszą odpowiedź, a na dowód pokaże nam średniowieczne witraże, które w dolnej części są ewidentnie grubsze niż w górnej. Sprawa więc wyjaśniona. Szkło jest cieczą, która w czasie…