Tag Samuel Hahnemann

Na czym polega homeopatia?

Homeopatia to system medycyny niekonwencjonalnej opracowany w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku przez niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna. Jej nazwa pochodzi od greckich słów homoios (podobny) i pathos (cierpienie). Główną zasadą homeopatii jest „prawo podobieństw”, czyli założenie, że substancja wywołująca określone objawy…