Tag broń palna

Co to jest „mozambique drill”?

John wick z pistoletem

Mozambique drill (alternatywna nazwa „failure drill”) to technika strzelania z bliskiej odległości, w której strzelec oddaje dwa błyskawiczne strzały w tors przeciwnika, ocenia trafienia, a następnie, jeśli sytuacja tego wymaga, oddaje kolejny strzał w głowę. Technika ta jest rozwinięciem techniki…