Tag Konwencja Wiedeńska

Krótka historia znaków drogowych

Pierwsze oznaczenia drogi powstały już w starożytnym Rzymie. Rzymianie mierzyli odległość w krokach (krok = 1.48 metra). Co tysiąc kroków, czyli jedną rzymską milę na ważnych drogach stawiano tzw. kamień milowy, na którym wyryta była odległość od początku drogi lub…