Czy istnieją kraje Drugiego Świata?

W wiadomościach często możemy usłyszeć określenie kraje „Trzeciego Świata”. Odnosi się ono do biednych, słabo uprzemysłowionych państw. Istnieje też mniej popularne określenie kraje „Pierwszego Świata” oznaczające bardzo dobrze rozwinięte i bogate kraje. Na ogół używa się tego określenia w stosunku do Stanów Zjednoczonych, większości Europy, czy też bogatszych krajów azjatyckich. Termin ten ostatnio przeżywa renesans dzięki memom #problemypierwszegoswiata, w których wyśmiewani są ludzie, dla których mały codzienny problem urasta do rangi wielkiej tragedii życiowej. No dobrze, ale skoro mamy kraje Pierwszego i Trzeciego Świata, czy istnieją kraje Drugiego Świata?

mem problemy pierwszego świata
Przykładowy mem z cyklu problemy pierwszego świata. „Jestem głodna, ale umyłam już zęby”

Cofnijmy się do roku 1945. Po wojnie nastąpił podział władzy w Europie. Cała Europa Wschodnia dostała się pod panowanie sowietów, a reszta, od Berlina na zachód, pod wpływy USA. W ten sposób Europa została podzielona między dwa mocarstwa. Podział ten prowadził do napięć, które w końcu zostały nazwane zimną wojną. W 1952 francuski demograf i socjolog Alfred Sauvy wymyślił określenie „Trzeciego Świata” w odniesieniu do wszystkich krajów niezaangażowanych w zimną wojnę. Sauvy w swoim eseju porównywał sytuację tych krajów do obywateli z czasów rewolucji francuskiej, którzy nie należeli do szlachty ani kleru. Tak jak zwykli mieszkańcy mieli się domagać równych praw obywatelskich, tak kraje Trzeciego Świata, miały domagać się równej pozycji, na arenie międzynarodowej. W tym samym eseju demokratyczne i kapitalistyczne kraje w zachodniej sferze wpływów stały się „Pierwszym Światem” natomiast komunistyczne i socjalistyczne państwa, stały się Drugim Światem”. Czyli kraje Drugiego Świata to inaczej kraje komunistyczne.

  Od czego pochodzi określenie "czarny koń"?

Po upadku Związku Radzieckiego termin „Drugi Świat” przestał być używany. Ponieważ obecnie terminy te nie odnoszą się do sytuacji geopolitycznej a ekonomicznej, Drugi Świat stracił swój sens. Rzadziej też używa się określenia „Pierwszy Świat”. Natomiast „Trzeci Świat” wciąż ma się dobrze, jednak coraz częściej określenie to zastępuje się słowami „kraje słabo rozwijające się” lub „kraje nieuprzemysłowione”.

Źródła:
http://ccs.ukzn.ac.za/default.asp?3,28,11,1994

https://books.google.co.uk/books?id=08OV704armMC&pg=PA1542&dq=Alfred+Sauvy+third+World&lr=&redir_esc=y#v=onepage&q=Alfred%20Sauvy%20third%20World&f=false

https://en.oxforddictionaries.com/definition/First_World_problem

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *