Do czego służy uziemnienie?

Do czego służy uziemnienie?

Właściwe uziemienie jest niezbędnym elementem bezpieczeństwa elektrycznego w każdym domu. Jednak dlaczego urządzenia elektryczne potrzebują uziemienia i co to w ogóle oznacza?

Przewód uziemiający podłączony do gniazdek i paneli elektrycznych jest wkopany w ziemię poza domem i działa niczym zawór bezpieczeństwa dla nadmiaru energii elektrycznej. Dlaczego w ziemię? Bo dodatnio naładowana energia z instalacji elektrycznej jest przyciągana przez ładunek ujemny w ziemi. Uziemienie eliminuje niebezpieczeństwo pożaru i porażenia prądem, które są wysokie w nieuziemionych instalacjach elektrycznych. Innym ważnym aspektem posiadania uziemienia jest jego wymaganie przez niektóre urządzenia (np. zasilacze komputerowe).

Jak to wygląda w praktyce? Wyobraźmy sobie, że mamy właśnie dotknąć urządzenia, w którym z jakiegoś powodu jest uszkodzona izolacja (tzw. przebicie). Jeśli dotkniemy nieuziemionego urządzenia, staniemy się przewodnikiem dla energii elektrycznej, która przejdzie przez nasze ciało. Natomiast jeśli taki urządzenie jest uziemione, uziemienie stanowi dla prądu elektrycznego bardziej atrakcyjne ujście i prąd nas nie porazi.

Uziemienie chroni też przed pożarem. Jeśli w urządzeniu nastąpiło przebicie, w jego wyniku może dojść do zapalenia się urządzenia. Uziemienie pochłania nadmiar energii, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska.

Czasami wtyczka elektryczna danego urządenia nie posiada otworu dla bolca uziemienia. Przykładem niech będzie elektryczny odświeżacz powietrza. Oznacza to, że urządzenie jest wewnętrznie izolowane i nie ma ryzyka porażenia w wyniku dotknięcia obudowy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.