Tag medycyna

Jak ustalany jest czas zgonu?

Dzięki postępowi w nauce lekarz medycyny sądowej jest w stanie określić czas śmierci z przybliżeniem co do kilku godzin, jedynie na podstawie badania samych zwłok. W połączeniu z materiałami zebranymi przez śledczych (zeznania świadków, dowody) czas ten można zawęzić do…

Jak wygląda przeszczep serca?

Przeszczep serca religa

Serce to jeden z najbardziej wytrzymałych organów naszego ciała. W ciągu jednej minuty pompuje około 5 litrów krwi, a w ciągu całego życia wykonuje 26 miliardów uderzeń. Niestety ten niezmordowany organ posiada jedną sporą wadę – ma bardzo ograniczoną zdolności…

Na czym polega homeopatia?

Homeopatia to system medycyny niekonwencjonalnej opracowany w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku przez niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna. Jej nazwa pochodzi od greckich słów homoios (podobny) i pathos (cierpienie). Główną zasadą homeopatii jest „prawo podobieństw”, czyli założenie, że substancja wywołująca określone objawy…